Lída Holubová terapeut

Terapeutické služby, hluboká relaxace,

O mne

Ludmila Holubová

Jmenuji se Ludmila Holubová, narodila jsem se v roce 1959 ve znamení vah a v posledním desetiletí svého života se věnuji práci terapeutky. Prošla jsem celou řadou odborných kurzů a seminářů zabývajících se celostní medicínou, psychosomatikou, energetickým potencionálem člověka a jeho využitím v praktickém životě, několika masážními kurzy zaměřenými především na relaxační a uvolňující techniky a také jsem velmi pilně pracovala na svém osobnostním růstu.
Na základě studia energetického systému člověka, vlastních životních zkušeností i nabytého poznání ve věcech “ mezi Nebem a Zemí“ vznikla Hluboká relaxace s léčivým účinkem, kterou považuji za to nejlepší, co jsem pro své klienty za dobu své terapeutické praxe vypracovala a kterou Vám ráda poskytnu,budete li o ni mít zájem.
Svou práci miluji a každý klient, který ke mně na relaxaci zavítá dostává stoprocentní péči i pozornost.